Zielone Suszarnie Sp. z o.o.

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło poinformować, iż nasza firma uzyskała dofinansowanie w formie pożyczki na realizację projektu „Zakup dwóch mobilnych, innowacyjnych linii technologicznych do produkcji wysokoenergetycznego peletu oraz nawozu granulowanego z pofermentu z biogazowni rolniczych” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce” Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych.Głównym celem przedsięwzięcia jest wdrożenie dwóch mobilnych innowacyjnych linii technologicznych, które posłużą do:

a)            produkcji nawozu granulowanego,
b)           produkcji peletu wysokoenergetycznego,

poprzez zagospodarowanie masy pofermentacyjnej z biogazowni rolniczych oraz wprowadzenie na rynek Polski nawozu z surowców pochodzenia naturalnego.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach fazy W programu priorytetowego Sokół – Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych. Przedsięwzięcie uzyskało pozytywną ocenę w zakresie kryteriów jakościowych dopuszczających, m.in. potwierdzona została innowacyjność rozwiązania na poziomie krajowym.  Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację: KIS 11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku).

W wyniku tego przedsięwzięcia wprowadzimy na polski rynek (w wymiarze krajowym) ekologiczny nawóz granulowany, a także pelet energetyczny, który jest odnawialnym wysokoenergetycznym paliwem opałowym. W wyniku realizacji przedsięwzięcia dojdzie do zagospodarowania masy pofermentacyjnej, która na dzień dzisiejszy stanowi problem w zagospodarowaniu dla biogazowni (ograniczona liczba terenów, gdzie można ją wylać, brak akceptacji społecznej dla wylewanej masy pofermentacyjnej z biogazowi wprost na pola).

Przedsięwzięcie jest innowacyjne m.in z uwagi na:
•             mobilność instalacji - przez co linia może obsługiwać więcej niż jedną biogazownię,
•             suszenie niskotemperaturowe – dostosowane do zakresu temperaturowego czynnika w biogazowni,
•             mieszalnik z dwoma mieszadłami współosiowymi - umożliwiający dozowanie dodatkowych składników i bardzo równomierne mieszanie,
•             granulator wolnoobrotowy – zapobiega przegrzaniu masy,
•             uniwersalność rozwiązania – suszarnia i mieszalnik mogą być wykorzystywane do peletowania standardowych surowców.
Powstaną produkty, które będą mogły być wykorzystywane przez małe ciepłownie oraz lokalnych przedsiębiorców rolnych.

Efektem ekologicznym przedsięwzięcia jest neutralizacja odpadów powstających podczas pracy biogazowni rolniczych poprzez połączenie ze sobą w dwóch liniach technologicznych kilku procesów (w tym innowacyjnych) oraz wyprodukowanie dwóch innowacyjnych produktów (do celów energetycznych i celów nawożenia).

Wartość projektu: 5 680 000,00

Wartość pożyczki z NFOŚiGW: 4 828 000,00
Zielone Suszarnie SP Z.O.O 2011