Zielone Suszarnie Sp. z o.o.

Kożanówka 130

21-533 Rossosz

Tel.: +48 (22) 550 91 00

Fax: +48 (22) 696 52 72

Zielone Suszarnie SP Z.O.O 2011