Zielone Suszarnie Sp. z o.o.
Suszarnie biomasy to zespół urządzeń tworzących linię, dzięki której suszone są komponenty z  surowców pochodzenia roślinnego (słoma, wytłoki jabłek, trociny), czyli biomasy.
 
Suszenie biomasy, czyli obróbka wstępna ma korzystny wpływ na jej wartość energetyczną i  przechowywanie. Brykietowanie biomasy zwiększa gęstość energetyczną biomasy i polepsza jej  właściwości przemiałowe.
 
Firma Zielone Suszarnie Sp. z o.o. posiada linię do suszenia biomasy, ziarna, warzyw, biomasy  pofermentacyjnej oraz linię do produkcji brykietu z biomasy i biomasy pofermentacyjnej.
Zielone Suszarnie SP Z.O.O 2011