Zielone Suszarnie Sp. z o.o.
Firma Zielone Suszarnie Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu OZE i branży rolno-spożywczej, takie jak:
  • usługi załadunku i przeładunku dla biogazowni rolniczych
  • usługi wspomagające rolnictwo, następujące po zbiorach
  • naprawa i konserwacja maszyn
  • suszenie i brykietowanie/pelletowanie biomasy
  • sprzedaż maszyn i urządzeń 
Zielone Suszarnie SP Z.O.O 2011